Гарчиг Огноо Файл
Зарлага, санхүүжилтийн мэдээ - 3 сарын 2015.03.10 Татаж авах
Төлөвлөгөө батлах тухай 2015.03.08 Татаж авах
Худалдан авах ажиллагааны санхүүгийн тайланд хийсэн аудитын дүгнэлт 2015.03.03 Татаж авах
Аймгийн ЗДТГ-ын Санхүүгийн аудитын тайлан 2015.03.03 Татаж авах
Нийгмийн даатгалын сангийн 2015 оны орлогын төлөвлөгөө батлах тухай 2015.02.26 Татаж авах
ОНХС-ийн хөрөнгөөр хэрэгжүүлэх хөрөнгө оруулалт, хөтөлбөр, төсөл арга хэмжээний жагсаалт 2015.02.19 Татаж авах
Аймгийн төсвөөс 2015 онд олгох санхүүгийн дэмжлэг, орон нутгийн хөгжлийн санд олгох орлогын шилжүүлгийн тодотгол 2015.02.19 Татаж авах
Төсвийн үлдэгдлээс санхүүжүүлэх урсгал зардал болон санхүүжих хөрөнгө оруулалт, төсөл арга хэмжээ 2015.02.19 Татаж авах
Таван сая төгрөгөөс дээш үнийн дүн бүхий орлого, зарлагын мөнгөн гүйлгээ - 2 р сар 2015.02.19 Файл байхгүй
2015 оны төсвийн тодотгол батлах тухай 2015.02.18 Татаж авах