Гарчиг Огноо Файл
БАЯН-ӨЛГИЙ АЙМГИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН ТАМГЫН ГАЗРЫН ХӨДӨЛМӨРИЙН ДОТООД ЖУРАМ 2018.06.28 Татаж авах
УДИРДАХ АЖИЛТНУУДЫН ШУУРХАЙ ЗӨВЛӨГӨӨНИЙГ ЗОХИОН БАЙГУУЛАХ ЖУРАМ 2017.10.23 Татаж авах
АЙМГИЙН НУТАГ ДЭВСГЭРТ СОГТУУРУУЛАХ УНДАА ХУДАЛДАХ, ТҮҮГЭЭР ҮЙЛЧЛЭХ ТУСГАЙ ЗӨВШӨӨРӨЛ ОЛГОХ ЖУРАМ 2017.03.20 Файл байхгүй
Журмын төсөлд саналаа өгнө үү! 2016.03.31 Татаж авах
Журам батлах тухай 2016.01.19 Татаж авах
Аймгийн оны шилдгүүдийг шалгаруулах журам 2015.12.07 Татаж авах
Аймгийн ЗДТГ-ын ажилтан, албан хаагч нарын дагаж мөрдөх журамуудын жагсаалт 2015.09.15 Файл байхгүй
Аймгийн ЗДТГ-т мөрдөгдөж байгаа хууль тогтоомж, дүрэм, журам, зааврын жагсаалт 2015.08.15 Файл байхгүй
Сумдын ЗДТГ-ын эрх зүйн ажилтнуудын ажлыг үнэлж дүгнэх журам 2015.02.18 Татаж авах
Албан тушаалтны хувийн ашиг сонирхлын мэдүүлэг болон хөрөнгө, орлогын мэдүүлгийг бүртгэх, хянах, хадгалах журам 2014.06.11 Татаж авах