Гарчиг Огноо Файл
Төрийн жинхэнэ албаны удирдах албан тушаалд томилогдох ажилтныг сонгон шалгаруулах комисс томилох тухай 2018.02.23 Файл байхгүй
Удирдах ажилтны сонгон шалгаруулалтын зар 2018.02.06 Файл байхгүй
Төрийн албаны зөвлөлийн Баян-Өлгий аймаг дахь салбар зөвлөл 2017.10.25 Файл байхгүй
Aймгийн төрийн албан хаагчдын ёс зүйн дүрэм 2017.10.15 Татаж авах
Ёс зүйн хороо байгуулах тухай 2017.09.15 Татаж авах
Төрийн захиргааны албан хаагчийн ёс зүйн дүрэм 2017.09.15 Татаж авах
БАЯН-ӨЛГИЙ АЙМГИЙН НУТГИЙН ЗАХИРГААНЫ БАЙГУУЛЛАГЫН ТӨРИЙН ЖИНХЭНЭ АЛБАН ТУШААЛЫН АЖЛЫН БАЙРНЫ СУЛ ОРОН ТООГ НӨХӨХ ТУХАЙ 2016.08.02 Татаж авах
Нөөцөөс нөхөх зар 2016.05.05 Татаж авах
БАЯН-ӨЛГИЙ АЙМГИЙН УЛААНХУС СУМЫН ЗАСАГ ДАРГЫН ТАМГЫН ГАЗРЫН САНХҮҮГИЙН АЛБАНЫ ДАРГА БӨГӨӨД ЕРӨНХИЙ НЯГТЛАН БОДОГЧИЙН АЖЛЫН БАЙРАНД БОЛОН МОНГОЛ-АЛТАЙН НУРНУУЫ УТХГ-ЫН ХАМГААЛАЛТЫН ЗАХИРГААНЫ АЛТАЙ СУМЫН ЁЛТЫН САВ ГАЗРЫГ ХАРИУЦСАН БАЙГАЛЬ ХАМГААЛАГЧИЙН АЖ 2016.03.07 Татаж авах
БАЯН-ӨЛГИЙ АЙМГИЙН ДЭЛҮҮН СУМЫН ТАВАН САЛАА, БУЛГАН СУМЫН ЁЛТ БАГИЙН ЕРӨНХИЙ БОЛОВСРОЛЫН БАГА СУРГУУЛИЙН ЗАХИРЛЫН АЛБАН ТУШААЛД ТОМИЛОГДОХ АЖИЛТНЫ СОНГОН ШАЛГАРУУЛАЛТЫГ ЗАРЛАЖ БАЙНА 2015.12.31 Файл байхгүй