Гарчиг Огноо Файл
БАЯН-ӨЛГИЙ АЙМГИЙН БАЯННУУР СУМЫН ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН ТӨВИЙН ЭРХЛЭГЧИЙН АЛБАН ТУШААЛД ТОМИЛОГДОХ АЖИЛТНЫ СОНГОН ШАЛГАРУУЛАЛТЫГ ЗАРЛАЖ БАЙНА 2015.12.31 Файл байхгүй
БАЯН-ӨЛГИЙ АЙМГИЙН ЗАРИМ СУМДЫН ХҮҮХДИЙН ЦЭЦЭРЛЭГИЙН ЭРХЛЭГЧДИЙН АЛБАН ТУШААЛД ТОМИЛОГДОХ АЖИЛТНЫ СОНГОН ШАЛГАРУУЛАЛТЫГ ЗАРЛАЖ БАЙНА 2015.12.31 Файл байхгүй
БАЯН-ӨЛГИЙ АЙМГИЙН НУТГИЙН ЗАХИРГААНЫ БАЙГУУЛЛАГЫН ТӨРИЙН ЖИНХЭНЭ АЛБАН ТУШААЛЫН АЖЛЫН БАЙРНЫ СУЛ ОРОН ТООГ НӨХӨХ ТУХАЙ (Цэнгэл сумын ЗДТГ, Мэргэжлийн хяналтын газар, Монгол-Алтайн нурууны УТХГ-ын хамгаалалтын захиргаа) 2015.12.15 Татаж авах
БАЯН-ӨЛГИЙ АЙМГИЙН НУТГИЙН ЗАХИРГААНЫ БАЙГУУЛЛАГЫН ТӨРИЙН ЖИНХЭНЭ АЛБАН ТУШААЛЫН АЖЛЫН БАЙРНЫ СУЛ ОРОН ТООГ НӨХӨХ ТУХАЙ (СХХэлтэс, Нийгмийн даатгалын хэлтэс, БОАЖГазар, ) 2015.12.15 Татаж авах
БАЯН-ӨЛГИЙ АЙМГИЙН ЗАРИМ СУМДЫН ЦЭЦЭРЛЭГИЙН ЭРХЛЭГЧДИЙН АЛБАН ТУШААЛД ТОМИЛОГДОХ АЖИЛТНЫ СОНГОН ШАЛГАРУУЛАЛТЫГ ЗАРЛАЖ БАЙНА 2015.11.27 Файл байхгүй
ДЭС ТҮШМЭЛИЙН АНГИЛЛЫН ТӨРИЙН ЖИНХЭНЭ АЛБАН ТУШААЛЫН АЖЛЫН БАЙРНЫ СУЛ ОРОН ТООГ НӨХӨХ ИРГЭДИЙГ СОНГОН ШАЛГАРУУЛАХ ТӨРИЙН АЛБАНЫ МЭРГЭШЛИЙН ШАЛГАЛТЫН ТУХАЙ 2015.10.21 Татаж авах
Бугат сумын Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын Нарийн бичгийн даргын албан тушаалд томилогдох ажилтны сонгон шалгаруулалтыг зарлаж байна 2015.09.09 Файл байхгүй
Баян-Өлгий аймгийн Баяннуур сумын Эрүүл мэндийн төвийн эрхлэгчийн албан тушаалд томилогдох ажилтны сонгон шалгаруулалтыг зарлаж байна 2015.09.09 Файл байхгүй
Өлгий сумын ерөнхий боловсролын 2 дугаар бага сургууль, Дэлүүн сумын Таван салаа бага сургуулийн захирлуудын албан тушаалд томилогдох ажилтны сонгон шалгаруулалтыг зарлаж байна 2015.09.09 Файл байхгүй
Баян-Өлгий аймгийн Байгаль орчин, аялал жуулчлалын газрын Бугат сумын Буга, Хатуу багийг хариуцсан Байгаль хамгаалагчийн ажлын байрны сул орон тоог нөхөх тухай 2015.08.31 Татаж авах