Гарчиг Огноо Файл
Баян-Өлгий аймгийн нутгийн захиргааны байгууллагуудын төрийн жинхэнэ албан тушаалд гарсан сул орон тооны судалгаа 2019.04.10 Файл байхгүй
ТӨРИЙН ЖИНХЭНЭ АЛБАН ТУШААЛД ГАРСАН СУЛ ОРОН ТООГ НӨХӨХ ТӨРИЙН АЛБАНЫ МЭРГЭШЛИЙН ШАЛГАЛТЫН ЗАР 2018.11.28 Татаж авах
БАЯН-ӨЛГИЙ АЙМГИЙН ЦАГААННУУР ТОСГОНЫ ЗАХИРАГЧИЙН АЖЛЫН АЛБАНЫ ДАРГЫН АЛБАН ТУШААЛД ТОМИЛОГДОХ АЖИЛТНЫ СОНГОН ШАЛГАРУУЛАЛТЫН ЗАР 2018.11.08 Файл байхгүй
ТӨРИЙН АЛБАНЫ ЗӨВЛӨЛИЙН БАЯН-ӨЛГИЙ АЙМАГ ДАХЬ САЛБАР ЗӨВЛӨЛ 2018.07.20 Татаж авах
Удирдах ажилтны сонгон шалгаруулалтын зар 2018.06.05 Файл байхгүй
Удирдах ажилтны сонгон шалгаруулалтын зар 2018.02.06 Файл байхгүй
Төрийн албаны зөвлөлийн Баян-Өлгий аймаг дахь салбар зөвлөл 2017.10.25 Файл байхгүй
БАЯН-ӨЛГИЙ АЙМГИЙН ДЭЛҮҮН СУМЫН ТАВАН САЛАА, БУЛГАН СУМЫН ЁЛТ БАГИЙН ЕРӨНХИЙ БОЛОВСРОЛЫН БАГА СУРГУУЛИЙН ЗАХИРЛЫН АЛБАН ТУШААЛД ТОМИЛОГДОХ АЖИЛТНЫ СОНГОН ШАЛГАРУУЛАЛТЫГ ЗАРЛАЖ БАЙНА 2015.12.31 Файл байхгүй
БАЯН-ӨЛГИЙ АЙМГИЙН БАЯННУУР СУМЫН ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН ТӨВИЙН ЭРХЛЭГЧИЙН АЛБАН ТУШААЛД ТОМИЛОГДОХ АЖИЛТНЫ СОНГОН ШАЛГАРУУЛАЛТЫГ ЗАРЛАЖ БАЙНА 2015.12.31 Файл байхгүй
БАЯН-ӨЛГИЙ АЙМГИЙН ЗАРИМ СУМДЫН ХҮҮХДИЙН ЦЭЦЭРЛЭГИЙН ЭРХЛЭГЧДИЙН АЛБАН ТУШААЛД ТОМИЛОГДОХ АЖИЛТНЫ СОНГОН ШАЛГАРУУЛАЛТЫГ ЗАРЛАЖ БАЙНА 2015.12.31 Файл байхгүй