Гарчиг Огноо Файл
Судалгаа авах маягт 2020.04.27 Татаж авах
ТӨРИЙН АЛБАНЫ ЕРӨНХИЙ ШАЛГАЛТЫН ТОВЫГ ТОГТЛОО 2019.08.31 Файл байхгүй
Хувь хүний ёс зүй, төлөвшил 2019.08.28 Файл байхгүй
Төрийн албан хаагчдын шударга байдал, ёс зүй, бэлэг, шан харамж 516 views•Mar 24, 2018 2019.08.28 Файл байхгүй
ТӨРИЙН АЛБАН ХААГЧИЙН ХҮНИЙ НӨӨЦИЙН СУДАЛГАА 2019.04.09 Татаж авах
Томилгооны зөрчил арилгах тухай 2019.03.25 Файл байхгүй
Албан хаагчдын ажлын гүйцэтгэлийг үнэлэх 2019.01.10 Файл байхгүй
БАЯН-ӨЛГИЙ АЙМГИЙН ТӨРИЙН ЗАХИРГААНЫ БАЙГУУЛЛАГЫН ДЭС ТҮШМЭЛИЙН АНГИЛЛЫН ТӨРИЙН ЖИНХЭНЭ АЛБАН ТУШААЛД АНХ ОРОХ ИРГЭНИЙ МЭРГЭШЛИЙН ШАЛГАЛТАД ТЭНЦЭЖ, НӨӨЦӨД БҮРТГЭГДСЭН ИРГЭДИЙН ЖАГСААЛТ 2018.12.31 Татаж авах
БАЯН-ӨЛГИЙ АЙМГИЙН ТӨРИЙН ЗАХИРГААНЫ БАЙГУУЛЛАГЫН ТУСЛАХ ТҮШМЭЛИЙН АНГИЛЛЫН ТӨРИЙН ЖИНХЭНЭ АЛБАН ТУШААЛД АНХ ОРОХ ИРГЭНИЙ МЭРГЭШЛИЙН ШАЛГАЛТАД ТЭНЦЭЖ, НӨӨЦӨД БҮРТГЭГДСЭН ИРГЭДИЙН ЖАГСААЛТ 2018.12.31 Татаж авах
ТӨРИЙН ЖИНХЭНЭ БОЛОН ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ АЛБАНЫ УДИРДАХ АЖИЛТНЫ СОНГОН ШАЛГАРУУЛАЛТАД ТЭНЦСЭН ИРГЭДИЙН ЖАГСААЛТ 2018.12.31 Татаж авах