Гарчиг Огноо Файл
БАЯН-ӨЛГИЙ АЙМГИЙН НУТГИЙН ЗАХИРГААНЫ БАЙГУУЛЛАГЫН ТӨРИЙН ЖИНХЭНЭ АЛБАН ТУШААЛЫН АЖЛЫН БАЙРНЫ СУЛ ОРОН ТООГ НӨХӨХ ТУХАЙ 2016.08.02 Татаж авах
Нөөцөөс нөхөх зар 2016.05.05 Татаж авах
БАЯН-ӨЛГИЙ АЙМГИЙН УЛААНХУС СУМЫН ЗАСАГ ДАРГЫН ТАМГЫН ГАЗРЫН САНХҮҮГИЙН АЛБАНЫ ДАРГА БӨГӨӨД ЕРӨНХИЙ НЯГТЛАН БОДОГЧИЙН АЖЛЫН БАЙРАНД БОЛОН МОНГОЛ-АЛТАЙН НУРНУУЫ УТХГ-ЫН ХАМГААЛАЛТЫН ЗАХИРГААНЫ АЛТАЙ СУМЫН ЁЛТЫН САВ ГАЗРЫГ ХАРИУЦСАН БАЙГАЛЬ ХАМГААЛАГЧИЙН АЖ 2016.03.07 Татаж авах
БАЯН-ӨЛГИЙ АЙМГИЙН НУТГИЙН ЗАХИРГААНЫ БАЙГУУЛЛАГЫН ТӨРИЙН ЖИНХЭНЭ АЛБАН ТУШААЛЫН АЖЛЫН БАЙРНЫ СУЛ ОРОН ТООГ НӨХӨХ ТУХАЙ (Цэнгэл сумын ЗДТГ, Мэргэжлийн хяналтын газар, Монгол-Алтайн нурууны УТХГ-ын хамгаалалтын захиргаа) 2015.12.15 Татаж авах
БАЯН-ӨЛГИЙ АЙМГИЙН НУТГИЙН ЗАХИРГААНЫ БАЙГУУЛЛАГЫН ТӨРИЙН ЖИНХЭНЭ АЛБАН ТУШААЛЫН АЖЛЫН БАЙРНЫ СУЛ ОРОН ТООГ НӨХӨХ ТУХАЙ (СХХэлтэс, Нийгмийн даатгалын хэлтэс, БОАЖГазар, ) 2015.12.15 Татаж авах
Баян-Өлгий аймгийн Байгаль орчин, аялал жуулчлалын газрын Бугат сумын Буга, Хатуу багийг хариуцсан Байгаль хамгаалагчийн ажлын байрны сул орон тоог нөхөх тухай 2015.08.31 Татаж авах
Баян-Өлгий аймгийн ЗДТГазрын Нийгмийн хөгжлийн хэлтсийн соёл урлаг, хүүхэд, гэр бүлийн асуудал хариуцсан мэргэжилтний ажлын байрны сул орон тоог нөхөх тухай 2015.06.05 Татаж авах
Баян-Өлгий аймгийн Хөдөлмөрийн хэлтсийн Хүний нөөц, дотоод ажил хариуцсан мэргэжилтний ажлын байрны сул орон тоог нөхөх тухай 2015.04.22 Татаж авах
Төрийн жинхэнэ албан тушаалын ажлын байрны сул орон тоог нөхөх тухай 2015.01.26 Татаж авах
Сагсай сумын ЗДТГ-ын Төрийн сангийн төлөөлөгчийн сул орон тоог нөхөх тухай 2015.01.09 Файл байхгүй