Гарчиг Огноо Файл
НӨӨЦӨӨС НӨХӨХ ЗАР 2018.11.15 Файл байхгүй
НӨӨЦӨӨС НӨХӨХ ЗАР 2018.11.06 Файл байхгүй
НӨӨЦӨӨС НӨХӨХ ЗАР 2018.10.26 Файл байхгүй
БАЯН-ӨЛГИЙ АЙМГИЙН НУТГИЙН ЗАХИРГААНЫ БАЙГУУЛЛАГЫН ТӨРИЙН ЖИНХЭНЭ АЛБАН ТУШААЛЫН АЖЛЫН БАЙРНЫ СУЛ ОРОН ТООГ НӨХӨХ ТУХАЙ 2016.08.02 Татаж авах
Нөөцөөс нөхөх зар 2016.05.05 Татаж авах
БАЯН-ӨЛГИЙ АЙМГИЙН УЛААНХУС СУМЫН ЗАСАГ ДАРГЫН ТАМГЫН ГАЗРЫН САНХҮҮГИЙН АЛБАНЫ ДАРГА БӨГӨӨД ЕРӨНХИЙ НЯГТЛАН БОДОГЧИЙН АЖЛЫН БАЙРАНД БОЛОН МОНГОЛ-АЛТАЙН НУРНУУЫ УТХГ-ЫН ХАМГААЛАЛТЫН ЗАХИРГААНЫ АЛТАЙ СУМЫН ЁЛТЫН САВ ГАЗРЫГ ХАРИУЦСАН БАЙГАЛЬ ХАМГААЛАГЧИЙН АЖ 2016.03.07 Татаж авах
БАЯН-ӨЛГИЙ АЙМГИЙН НУТГИЙН ЗАХИРГААНЫ БАЙГУУЛЛАГЫН ТӨРИЙН ЖИНХЭНЭ АЛБАН ТУШААЛЫН АЖЛЫН БАЙРНЫ СУЛ ОРОН ТООГ НӨХӨХ ТУХАЙ (Цэнгэл сумын ЗДТГ, Мэргэжлийн хяналтын газар, Монгол-Алтайн нурууны УТХГ-ын хамгаалалтын захиргаа) 2015.12.15 Татаж авах
БАЯН-ӨЛГИЙ АЙМГИЙН НУТГИЙН ЗАХИРГААНЫ БАЙГУУЛЛАГЫН ТӨРИЙН ЖИНХЭНЭ АЛБАН ТУШААЛЫН АЖЛЫН БАЙРНЫ СУЛ ОРОН ТООГ НӨХӨХ ТУХАЙ (СХХэлтэс, Нийгмийн даатгалын хэлтэс, БОАЖГазар, ) 2015.12.15 Татаж авах
Баян-Өлгий аймгийн Байгаль орчин, аялал жуулчлалын газрын Бугат сумын Буга, Хатуу багийг хариуцсан Байгаль хамгаалагчийн ажлын байрны сул орон тоог нөхөх тухай 2015.08.31 Татаж авах
Баян-Өлгий аймгийн ЗДТГазрын Нийгмийн хөгжлийн хэлтсийн соёл урлаг, хүүхэд, гэр бүлийн асуудал хариуцсан мэргэжилтний ажлын байрны сул орон тоог нөхөх тухай 2015.06.05 Татаж авах