Огноо Гарчиг Файл
2021.01.25 ЭРСДЭЛ ӨНДӨРТЭЙ БҮСЭЭС ИРЖ БУЙ ИРГЭДДЭЭ ТАВИХ ХЯНАЛТЫГ ЧАНГАТГАЖ АЖИЛЛАХЫГ СУМДЫН ЗАСАГ ДАРГА НАРТ ҮҮРЭГ БОЛГОЛОО
2020.11.24 21 дүгээр зууны Төрийн албаны менежер Татаж авах
2020.11.16 Орон нутгаас ирсэн иргэдийг хотоос гаргах шийдвэр гараагүй
2020.05.20 "Аймаг, сум хөгжүүлэх хөрөнгө оруулалтын хөтөлбөрийн байгаль орчин, нийгмийн хамгааллын баримт бичиг"-1 Татаж авах
2020.05.20 "Аймаг, сум хөгжүүлэх хөрөнгө оруулалтын хөтөлбөрийн байгаль орчин, нийгмийн хамгааллын баримт бичиг"-2 Татаж авах
2020.05.20 "Аймаг, сум хөгжүүлэх хөрөнгө оруулалтын хөтөлбөрийн байгаль орчин, нийгмийн хамгааллын баримт бичиг"-3 Татаж авах
2020.05.20 "Аймаг, сум хөгжүүлэх хөрөнгө оруулалтын хөтөлбөрийн байгаль орчин, нийгмийн хамгааллын баримт бичиг"-4 Татаж авах
2020.05.20 "Аймаг, сум хөгжүүлэх хөрөнгө оруулалтын хөтөлбөрийн байгаль орчин, нийгмийн хамгааллын баримт бичиг" /Англи хэл дээр-1/ Татаж авах
2020.05.20 "Аймаг, сум хөгжүүлэх хөрөнгө оруулалтын хөтөлбөрийн байгаль орчин, нийгмийн хамгааллын баримт бичиг" /Англи хэл дээр-2/ Татаж авах
2020.05.20 "Аймаг, сум хөгжүүлэх хөрөнгө оруулалтын хөтөлбөрийн байгаль орчин, нийгмийн хамгааллын баримт бичиг" /Англи хэл дээр-3/ Татаж авах