Сар 1 сар
7 хоног 1-р долоо хоног2-р долоо хоног3-р долоо хоног4-р долоо хоног5-р долоо хоног
Аймгийн ЗДТГазар
Байгаль орчин, аялал жуулчлалын газар
УншихУнших
Боловсрол, соёл, урлагын газар
Унших
Газрын харилцаа, барилга хот байгуулалтын газар
Унших
Мэргэжлийн хяналтын газар
Унших
Нийгмийн даатгалын хэлтэс
Унших
Хөдөлмөр, халамжийн үйлчилгээний хэлтэс
Онцгой байдлын газар
Унших
Стандарт, хэмжил зүйн хэлтэс
УншихУншихУнших
Статистикийн хэлтэс
Биеийн тамир, спортын газар
Татварын хэлтэс
Улсын бүртгэлийн хэлтэс
Ус, цаг уур орчны шинжилгээний алба
УншихУншихУнших
Үйлдвэр, хөдөө аж ахуйн газар
Хөдөлмөрийн хэлтэс
Орон нутгийн өмчийн газар
Хүүхэд, гэр бүлийн хөгжлийн хэлтэс
Унших
Цагдаагийн газар
УншихУнших
Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх алба
Унших
Шүүхийн шинжилгээний алба
Эрүүл мэндийн газар
УншихУнших
Сум дундын ойн анги
Унших
Авто, тээврийн үндэсний төвийн салбар
Нийтийн номын сан
Радио телевизийн станц
Аймгийн Музей
Суат ХХК
Мэдээлэл холбооны сүлжээ ТӨК
Цахилгаан Шугам сүлжээний газар
Унших
Цахилгаан холбоо ХК
Иргэний харьяалал, шилжилт хөдөлгөөний алба
ЗДТГ-ын Хөгжлийн бодлогын хэлтэс
Газар хөдлөлтийг бүртгэх "Өлгий" станц
Тээвэр, авто замын газар
Өлгий сумын ЗДТГ
Унших
Алтай сум
Алтанцөгц сум
Баяннуур сум
Бугат сум
Булган сум
Буянт сум
Дэлүүн сум
Толбо сум
Сагсай сум
Улаанхус сум
Ногооннуур сум
Цэнгэл сум
Цагааннуур тосгон
МАНУТХГ-ын ХЗ
УншихУнших
Орон нутгийн өмчийн газар