Гарчиг Огноо
Өлгий сумын хаягжуулалтын ажил 2017.03.06
Кувейт улсын санхүүжилтээр шинээр 35 айлын өвлийн сууц,халуун ус,сүм барих ажил 2017.03.06
Ногооннуур сумын Ерөнхий боловсролын бүрэн дунд сургуулийн барилгын шинээр хийх шувуу нурууны дээврийн ажил 2017.02.23
Зөвлөх үйлчилгээний тухай зарлал 2017.02.06
Баян-Өлгий аймгийн Өлгий сумын үерийн хамгаалалтын барилга,байгууламжийн зураг төсөлийг хийх зөвлөх үйлчилгээний ажил. 2016.10.04
Өлгий сумын хатуу хучилттай авто замын нөхөөсний засварын ажил 2016.09.05
Улаанхус сумын Хөххөтөл багийн сургуулийн спорт заалны барилгын дээвэр, хучилт болон ханын их засварын ажил 2016.05.25
Толбо чиглэлийн хар замын дагуух 10 га ойн зурваст услалтын систем тавих ажил 2016.05.25
Асрамжын газрын байр барих ажил. 2016.05.24
Цагааннуур Чөлөөт бүсийн харуулын байрны засварын ажил болон байрны цахилгаанжуулалтын ажил 2016.05.09