Гарчиг Огноо
Дэлүүн сумын Засаг Даргын Тамгын Газрын конторын барилгын ажил 2018.06.11
Баян-Өлгий аймгийн МСҮТ төгсөгч бүлгүүдэд тоног төхөөрөмж нийлүүлэх ажил 2015.09.03
ХОС ХЭЛЭЭР СУРГАЛТ ЯВУУЛДАГ СУРГУУЛИЙН 5 ДУГААР АНГИЙН МОНГОЛ ХЭЛНИЙ СУРАХ БИЧИГ, БАГШИЙН НОМЫГ ЗОХИОХ БАГИЙН ШАЛГАРУУЛАЛТ ХИЙХ ЗӨВЛӨХ ҮЙЛЧИЛГЭЭ ҮЗҮҮЛЭХ АЖИЛ 2015.07.20
Аймгийн 4-р сургуулийн сантехникийн засвар 2015.03.25
Аймгийн ИТХ-ын дарга, Засаг даргын албаны машин нийлүүлэх 2015.03.20
Сумдын ЗДТГ-ын авто машин /Алтанцөгц, Булган, Буянт, Цэнгэл/-ийг нийлүүлэх 2015.03.20
Сургуулийн дотуур байрын барилга, 100 ор /Баян-Өлгий, Сагсай сум/ 2015.03.13
Сургуулийн дотуур байрын барилга, 150 ор /Баян-Өлгий, Алтай сум 2015.03.13
Аймгийн Нийгмийн халамж үйлчилгээний хэлтэст төрөлжсөн асрамжийн үйлчилгээний хоол хүнс ханган нийлүүлэх 2015.03.09
Баян-Өлгий аймгийн МСҮТ-ийн "Замын ажилчин" ангийн дадлагын газрын барилгын зураг төсөл боловсруулах ажил 2014.11.26