АЙМГИЙН ЭДИЙН ЗАСАГ, НИЙГМИЙГ 2020 ОНД ХӨГЖҮҮЛЭХ ҮНДСЭН ЧИГЛЭЛИЙГ ИТХ-ЫН ДАРГАД ӨРГӨН БАРЬЛАА

2019 оны 10-р сарын 04, 00:00

Баян-Өлгий аймгийн Засаг дарга А.Гылымхан, Засаг даргын орлогч А.Камелият, Засаг даргын тамгын газрын дарга Х.Тилеген нар Хөгжлийн бодлого төлөвлөлтийн тухай хуулийн 16.2, 16.3 дахь хэсэгт заасны дагуу 2019 оны аймгийн эдийн засаг, нийгмийг хөгжүүлэх үндсэн чиглэлийн биелэлт, аймгийн эдийн засаг, нийгмийг 2020 онд хөгжүүлэх үндсэн чиглэлийн төслийг боловсруулан өнөөдөр буюу 10-р сарын 04-ний өдөр аймгийн Иргэдийн Төлөөлөгчдийн хурлын дарга Д.Бауыржанд өргөн барьлаа.

Н.Ерлан

2019.10.04