Аж ахуйн нэгжүүдийн анхааралд!!!

2014 оны 10-р сарын 22, 08:00

Татварын цахим мэдээллийн системд техникийн саатал гарч, тайлан хүлээн авах үйл ажиллагаа доголдсон тул тайлан хүлээн авах хугацааг 10 сарын 24-ийг дуустал хугацаагаар сунгаж байна.

                                                  Баян-Өлгий аймгийн татварын хэлтэс