Тариалсан талбай, хураасан ургац

2014 оны 11-р сарын 07, 09:00

Баян-Өлгий аймгийн 1996 оноос 2013 он хүртэлх газар тариалангийн салбарын үзүүлэлтүүд, оноор, сумаар

Холбоотой файлТатаж авах