Импортын зарим барааны гаалийн албан татварын хувь, хэмжээ

2016 оны 03-р сарын 04, 00:00

Бүлэг

Зүйл

Үндэсний код

Барааны бичиглэл

Албан татварын хувь, хэмжээ

02

02.01

 

Үхрийн шинэ эсхүл хөргөсөн мах

15%

02.02

 

Үхрийн хөлдүү мах

15%

02.04

 

Хонь, ямааны шинэ, хөргөсөн эсхүл хөлдүү мах

15%

02.05

 

--- Адууны мах:

 

0205.00.11

---- Ястай

20%

0205.00.12

---- Ясгүй (шулсан)

20%

02.06

 

Үхэр, гахай, хонь, ямаа, адуу, илжиг, луус эсхүл хөдий луусын шинэ, хөргөсөн эсхүл хөлдүү хүнсний дайвар мах

 

0206.10.00

- Үхрийн шинэ эсхүл хөргөсөн

15%

 

- Үхрийн хөлдүү:

 

0206.21.00

-- Хэл

15%

0206.22.00

-- Элэг

15%

 

- Хөлдүү, бусад:

 

0206.90.10

--- Хонины эсхүл ямааны

15%

0206.90.20

--- Адууны

15%

02.08

 

Шинэ, хөргөсөн эсхүл хөлдүү бусад мах болон хүнсний дайвар мах

 

0208.60.00

-- Тэмээний болон бусад тэмээн төрөлтөн (Camelidia) амьтны

20%

02.10

 

Давсалсан, давсны уусмалд хадгалсан, хатаасан эсхүл утсан мах болон хүнсний дайвар мах; мах, дайвар махны хүнсний гурил болон буталмал

 

0210.20.00

- Үхрийн мах

20%

04

04.09

0409.00.00

Зөгийн цэвэр бал

10%

16

16.01

 

Мах, дайвар мах эсхүл цусаар хийсэн хиам болон түүнтэй төстэй бүтээгдэхүүн; тэдгээрээр хийсэн хүнсний бэлдмэл

15%

16.02

 

Мах, дайвар мах эсхүл цусаар хийж бэлтгэсэн эсхүл нөөшилсөн бусад бүтээгдэхүүн

 

1602.10.00

- Hэгэн төрлийн болгосон бэлдмэл

15%

1602.20.00

- Амьтны элгээр хийсэн бүтээгдэхүүн

15%

1602.50.00

- Үхрийн махан

15%

25

25.23

 

Өнгө оруулсан эсхүл оруулаагүй, клинкер хэлбэрт оруулсан буюу оруулаагүй, портланд цемент, пуйлсаган цемент (хөнгөн цагаант цемент), шаарган цемент, суперсульфатын цемент болон тэдгээртэй төстэй усжсан цемент

20%

87

87.02

8702.90.13

---- Үйлдвэрлэснээс хойш нэг хүртэл жилийн насжилттай, шинэ троллейбус

15%