БАЯН-ӨЛГИЙ АЙМГИЙН ИТХ-ЫН ЭЭЛЖИТ ІІІ ХУРАЛДААН БОЛЖ БАЙНА.

2016 оны 12-р сарын 02, 00:00

Баян-Өлгий аймгийн ЗДТГ-ын хурлын танхимд ИТХ-ын ээлжит ІІІ хуралдаан болж байна.

Тус хуралдаанаар дараах таван асуудлуудыг хэлэлцэж байна. Үүнд:

  1. Аймгийн 2017 оны төсвийг хэлэлцэж батлах
  2. Нутаг дэвсгэрийн эдийн засаг, нийгмийн хөгжлийн 2017 оны үндсэн чиглэлийг батлах
  3. 2017 онд иргэдэд өмчлүүлэх, эзэмшүүлэх газрын зориулалт, байршил, хэмжээ, газар зохион байгуулалтын төлөвлөгөө батлах
  4. Аймгийн ИТХ-ын Тэргүүлэгчдийн 2016 оны үйл ажиллагааны мэдээлэл
  5. Аймгийн Засаг даргын 2016 оны үйл ажиллагааны мэдээлэл