ТӨРИЙН АЛБАНЫ САЛБАР ЗӨВЛӨЛ БАЙГУУЛАГДЛАА.

2017 оны 10-р сарын 23, 00:00

Төрийн албаны зөвлөлийн  даргын баталсан удирдамжийн дагуу Төрийн албаны зөвлөлийн гишүүн С.Цэдэндамба Баян-Өлгий аймагт ажиллаж байна.

Тэрээр өнөөдөр аймгийн Засаг даргын хурлын зааланд Төрийн захиргааны байгууллагуудын удирдах албан тушаалтнуудыг оролцуулан өргөтгөсөн хурал хийж хууль тогтоомжийг хэрэгжүүлэх төрийн албаны үйл ажиллагааг хэвийн тасралтгүй  явуулахыг анхааруулж төрийн албаны зөвлөлийн   Баян-Өлгий аймаг дахь салбар зөвлөлийг байгуулсан Төрийн албаны зөвлөлийн тогтоолыг уншиж танилцуулсан юм.

Түүнчлэн төрийн албаны зөвлөлийн салбар зөвлөл нь  11 гишүүний  бүрэлдэхүүнтэй байгуулагдсан бөгөөд эдгээр   хүмүүс бүгд хууль журманд заасан шаардлага шалгуурыг хангасан Төрийн албаны тангараг өргөсөн төрийн жинхэнэ албан хаагч нар ажээ.

                                                                                                          

                                                                                                                                     Н.Ерлан.  /2017.10.23/