Төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авах ажиллагааг тайлагнах журам

2014 оны 05-р сарын 21, 00:00

Холбоотой файлТатаж авах